Luchtfilter unit

Voedingsmiddelenindustrie

Allsorb Air Filter B.V. is specialist op het gebied van schoneluchttechnologie, op zowel stof- als gasniveau. In opdracht van Allsorb is een PP luchtzuiveringsinstallatie gebouwd voor een Belgische vleesverwerker. Bij het verwerken van vlees komen veel onaangename geuren vrij, die door de directe omgeving veelal als zeer hinderlijk worden ervaren. Een goede anti-stank maatregel is het plaatsen van een luchtzuiveringsinstallatie.

Het afval van het slachtproces komt in een grote hal bijeen, alwaar het slib wordt ingedroogd. Het afbraakproces van het slachtafval geeft een zeer indringende geur en dit veroorzaakt stankoverlast. De hinderlijke geurcomponenten bestaan onder andere uit H2S, VOS en NH3. Het bedrijf is er veel aangelegen om deze stankoverlast, die onvermijdelijk optreed bij het verwerken van slachtafval, voor omwonenden te beperken.

De filterinstallatie is maatwerk en wordt geheel naar de wensen en eisen van de klant geproduceerd.  De totale installatie bestaat uit een PP unit filtersysteem in combinatie met een blowerkast. Er worden meerdere specifieke filtermedia, met een totaalgewicht van 5.000 kg, in verschillende lagen verwerkt. In deze vaste opstelling wordt de lucht van de slibruimte op onderdruk gebracht. En wordt een minimale afgezogen luchthoeveelheid van 15.000 m3/h bereikt. Het PP filtersysteem is geschikt voor het verwerken van een maximale luchthoeveelheid van 20.000 m3/h, waarbij de minimale vereiste contacttijd wordt gerealiseerd. De verwachte efficiency op het filtermedium zal tussen de 95% en 99% bedragen.

Voor Allsorb is Beuker meer dan een kunststofverwerkend bedrijf in de regio, al biedt de nabije ligging directe voordelen. Het contact met Beuker loopt via korte kanalen, dus het doornemen van vraagstukken is eenvoudig.  Daarnaast biedt de mogelijkheid tot snel schakelen grote voordelen voor Allsorb.  De technische informatie, zoals tekeningen en offertes worden vlot verzorgd en de service en back-up zijn van een zeer hoog niveau.

Share on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Back to Top