Vervanging duikers

Natuurgebied Zeevang Oost

Zeevang Oost is een veenweidegebied gelegen nabij het Markermeer in de gemeente Zeevang. In opdracht van de provincie Noord-Holland wordt dit natuurgebied opnieuw ingericht. Dit was nodig om de omstandigheden voor de vogels te verbeteren en bodemdaling van het veen tegen te gaan. Zo blijft het een open veenweidegebied, met verbeterde mogelijkheden voor kritische weidevogels en vogels die in dit gebied de winter doorbrengen.  

Aannemer K. Dekker Krabbendam uit Warmenhuizen voerde het infrastructurele werk uit, waarbij de watergangen werden aangepast. Om voldoende doorstroming te garanderen werden 41 duikers vernieuwd en omhoog gebracht. Dit alles was nodig om het waterpeil in het gebied flexibel in te kunnen stellen, om zo de waterhuishouding van het gebied te kunnen waarborgen. Zo is dit prachtige akkerland opgewaardeerd tot natuurgebied, dat nog steeds door agrariërs beheerd wordt.

In slechts twee dagen leverde Beuker vier volle vrachtauto’s met 234 meter zwarte PE duikerbuizen met inwendige diameter DN 600 mm en 150 meter DN 800 mm. Deze snelle levering bood een logistiek voordeel voor Dekker, doordat de duikers zo direct over water naar de slecht bereikbare percelen in het gebied konden worden verspreid.

De toepassing van de PE duikerbuis als duurzaam materiaal past binnen het kader van het bestek, evenals de eis voor de minimale binnendiameters.  Door de specialistische kennis van zowel Dekker als Beuker, zijn beide bedrijven tot elkaar gekomen. Ook snel en passend offreren, met eventuele alternatieven, is voor Dekker de reden geweest om deze opdracht bij Beuker te plaatsen.

Share on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Back to Top