Vispassage “Het Nederlands Stoommachine Museum” Medemblik

Beuker levert regelmatig materialen voor vis-passages waarbij verschillende disciplines van Beuker aan de orde komen.
Een vis-passage (oftewel vis-trap) wordt geplaatst om vissen doorgang te geven tot gebieden die worden afgesloten door bijvoorbeeld een sluis, dijk of dam.

De toe te passen materialen lopen uiteen; voor dit project was een verscheidenheid aan diameters Polyethyleen buizen nodig en diverse RVS aansluitingen met zowel geflenste als draad aftakkingen.

Kortom; een diversiteit aan materialen geleverd door Beuker Kunststoffen, maatwerk in kunststof waarmee wij onze klanten een boel hoofdbrekens besparen.
Onderstaand vindt u een overzicht van foto’s en een zeer informatieve nieuwsbrief van Sturm BV.
Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar www.sturmzaandam.nl  of www.hhnk.nl/vismigratie


Bron: Nieuwsbrief Sturm BV
Sturm bouwt vispassage voor Hollands Noorderkwartier
Paling is een van de vissoorten die zich thuis voelt in ons polderwater, maar het is ook een migrerende vis. Een paling wordt geboren in de Sargassozee (deel van de noordelijke Atlantische Oceaan) en laat zich als glasaal met de stroming meevoeren naar onder andere de rivier- en kanaaluitgangen in onze kustlijn. Aangetrokken door de geur van zoetwater wil hij daar naar binnen. Onderweg naar de polder komt de glasaal sluizen en gemalen tegen, die voor onze waterhuishouding noodzakelijk zijn. Om de glasaal te helpen het obstakel van een gemaal te nemen, worden er vispassages aangelegd. Het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft Sturm BV opdracht gegeven om een vispassage te bouwen bij gemaal De Waker in Zaandam.

Bijdrage aan de natuur
Niet elk gemaal in Noord-Holland wordt voorzien van een vispassage. Alleen de gemalen dichtbij het Noordzeekanaal en het IJsselmeer, die aansluiten op voor glasaal goede groeigebieden in de polders, krijgen zo’n passage. De eerste is aangelegd bij Kadoelen en met de bouw van de passage bij het Zaanse gemaal start Sturm half oktober. Tot 2027 zullen er op 30 plaatsen in Nederland vispassages worden aangelegd om daarmee de palingstand in de polders weer op peil te brengen. Hoewel de technieken die wij voor dit project zullen gebruiken niet nieuw zijn in de GWW-branche, is het voor ons bedrijf technisch gezien een mooie opdracht die ook nog eens bijdraagt aan het welzijn van de natuur in de Zaanse polders.

Lees meer op www.sturmzaandam.nl

Vispassage werkt naar twee kanten
Voor de vispassage bij gemaal De Waker legt Sturm een buizenstelsel en verzamelputten aan, die kunnen worden afgesloten met computergestuurde sluisdeuren. Deze sluisdeuren bevinden zich zowel aan de polderkant als aan de kant van het Noordzeekanaal, waar het water brak is. Door de sluisdeur aan de kant van het Noordzeekanaal ’s nachts open te zetten en de aal te lokken met een klein stroompje zoet water, zwemt hij de vispassage in. De volgende dag, als de vispassage aan de kant van het Noordzeekanaal wordt gesloten en aan de kant van de polder wordt geopend, zwemt de aal het zoete water in. Als de aal na acht tot vijftien jaar een volgroeide paling is, neemt hij de tegenovergestelde richting en zwemt hij via de passage het Noordzeekanaal in, op weg naar de Sargassozee om er te paaien. Daarmee is de levenscirkel van de paling rond.

Share on Google+Share on LinkedInShare on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone
Back to Top