Geotextiel

Een geotextiel beschermt een infiltratiesysteem tegen de instroom van slib en andere gronddeeltjes. Beuker Kunststoffen levert Draintank® geotextiel. Dit is een mechanisch gebonden non-woven PP, UV-bestendig en wit van kleur, het materiaal weegt 150 gram per m². De O90 waarde is 100 µm, beschermingsklasse 3. Voor het inpakken van zowel infiltratiekratten, zakputten, infiltratiebuizen en infiltratietanks dient rekening gehouden te worden met een overlap van 300 mm.

Vervuiling in water kan effect hebben op de grond en de werking van het geotextiel. In bijzondere omstandigheden kan dit resulteren in een reductie van de waterdoorlatendheid van het geotextiel. Om een optimale doorlatendheid te garanderen van de grond en het geotextiel, is het aan te raden dat het water en de grond worden getest alvorens het systeem geïnstalleerd wordt. Om het systeem optimaal te laten werken, dient er continue een zuurgraad van pH7 aangehouden worden.

Voor technische details verwijzen wij u naar het productdatablad, deze is opvraagbaar. Neem contact op met onze infiltratiespecialist!

Een simpele test voor waterdoorlatendheid van geotextiel

Doe een druppel water op het geotextiel. Wanneer het water direct door het geotextiel treedt, is het toepasbaar. Wanneer het water als een druppel achterblijft op het geotextiel, dan is het textiel niet toepasbaar. Het is essentieel om van uw leverancier een bevestiging te krijgen dat het geotextiel geschikt is voor infiltratie, in horizontale en verticale richting.

Back to Top