Infiltratiesysteem

Een infiltratiesysteem is eigenlijk altijd een maatwerkoplossing voor infiltratietoepassingen. Dit kan een klein infiltratiesysteem zijn bij een woning, waar wordt afgekoppeld naar infiltratiekratten of verticale infiltratie. Maar dit kan ook een grote infiltratievoorziening zijn, die waterproblemen voor een heel gebied oplost. Een infiltratie totaalsysteem.

Via kolken, lijnafwatering of een put wordt regenwater verzameld en door een buizenstelsel de voorziening in geleid. De voorziening geeft het regenwater geleidelijk af aan de omliggende grond. Het formaat van de voorziening wordt mede bepaald door de benodigde opslagcapaciteit. Een infiltratievoorziening dient tevens als berging om de grote hoeveelheid water die toestroomt op te kunnen slaan.

Dimensionering van een infiltratiesysteem of infiltratiestelsel is een stukje maatwerk, omdat de ondergrond (zand, klei, veen) en grondwaterstand vaak bepalend zijn voor de mogelijkheden. Wateroverlast moet natuurlijk ten alle tijde voorkomen worden. Ook op het gebied van duurzaam waterbeheer voert Beuker een uitgebreide productlijn infiltratiebuizen, infiltratietanks, infiltratiekratten, infiltratiekolken, zakputten en drainagesystemen.

Infiltratievoorziening

Een infiltratievoorziening maakt onderdeel uit van een infiltratiesysteem. Dit is een 3D infiltratievoorziening zoals is ontworpen voor de Gemeente Utrechtse Heuvelrug. Dubbelklik op de afbeelding om de 3D afbeelding in PDF te laden. Vervolgens kunt u met uw muis de voorziening roteren, u kunt zelfs zo ver inzoomen dat het lijkt alsof u in de voorziening staat!

Back to Top