Wikkelbuis

Grotere diameters leidingsystemen kunnen worden uitgevoerd in zogenaamde ‘wikkelbuizen‘. Deze worden geproduceerd uit PE 100 volgens een spiraalvormig, spanningsloos wikkelprocedé conform DIN 16961. Deze techniek maakt het mogelijk om onafhankelijk van de binnendiameter, de ringstijfheid te variëren. Door de dubbelwandige constructie wordt gewicht bespaard en extra ringstijfheid gecreëerd, t/m SN 16 is mogelijk!

Naast de standaardlengte van 6 meter is het mogelijk om wikkelbuizen in lengtes van 3,  12 of 18 meter aan te leveren, om een snelle verwerking mogelijk te maken. Op plaatsen met ruimtebeperkingen bieden wikkelbuizen een economisch aantrekkelijk alternatief. De verhouding van de hoge ringstijfheid en een laag soortelijk gewicht maakt het mogelijk dat de verwerking met relatief licht materieel kan plaatsvinden. Lichtere machines besparen kosten en veroorzaken minder trillingen.

Wikkelbuizen zijn verkrijgbaar in diameters t/m DN 3600 mm en zijn op de binnenmaat georiënteerd (=DN). De wikkelbuis wordt met behulp van een ATV-berekening voor elk afzonderlijk project berekend, afhankelijk van de  toepassing en de omgevingsfactoren. De inwendige diameter is – onafhankelijk van de belasting – constant. Dit houdt in dat de binnenlaag, profielhoogte en het aantal wikkelingen voor ieder project anders zijn, maar de binnendiameter niet verandert.

De engineering van wikkelbuizen is een complex proces, gebaseerd op specifieke berekeningen, uitgaand van een levensduur van minimaal 50 jaar. Voor iedere toepassing gelden andere parameters, zoals opstelling, medium, grondsoort, grondwaterstand, gronddekking, verkeersbelasting etc. Hierdoor worden alle wikkelbuizen met een optimale ringstijfheid op maat geproduceerd. Om inspectiemogelijkheden te bevorderen kunnen de wikkelbuizen worden voorzien van een heldere, gele binnenkant (oranje, blauw of lichtgrijs zijn ook mogelijk).

Verbindingen

Om wikkelbuizen onderling te verbinden zijn verschillende technieken voorhanden. De mof/spie verbinding met trekvast kliksysteem heeft een nauwkeurige passing en maakt snelle verwerking mogelijk. Een aannemer kan zo alle buizen in één keer door leggen, zonder te wachten, in stedelijke gebieden of op krappe locaties een uitkomst. Bij infiltratietoepassingen volstaat deze verbindingsmethode en kan een aannemer zelfstandig alle verbindingen maken.

Onder gecontroleerde en veilige omstandigheden maken de gecertificeerde lassers van Beuker gegarandeerd waterdichte verbindingen op locatie. Van iedere las is, indien gewenst, een lasprotocol verkrijgbaar. Bij diameters tot en met DN 2400 mm is er een electrolasdraad geïntegreerd in de mof, waardoor de wikkelbuizen tot een homogene buisstreng verbonden kunnen worden. Bij grotere diameters wordt de waterdichte verbinding door middel van extrusielassen aan de binnenzijde van de buis uitgevoerd. Deze verbinding is mogelijk met en zonder kliksysteem.

Volwandige wikkelbuis

Volwandige wikkelbuizen worden onder andere gebruikt voor het vervaardigen van putschachten, opslagtanks, stortkokers, luchtkanalen en vormstukken voor leidingwerken. De productie van een wikkelbuis is altijd maatwerk, wat het mogelijk maakt dat materiaal, diameter, wanddikte en buislengte gekozen kunnen worden. Naast PE 100 is er de keuze tussen PP of PVDF, maar ook voor speciaal anti-statisch PE. Dit is mogelijk door de toevoeging van extra koolstof. Naast een gekleurde liner, kan de HDPE buis ook van een speciale PVDF-liner voorzien worden.

Profielwikkelbuis

Bij een profielwikkelbuis wordt bovenop de grondlaag een extra profielbuis gewikkeld. Deze constructie is dubbelwandig en maakt hogere ringstijfheden mogelijk (> SN 16), terwijl er gewicht en grondstoffen bespaard worden! Profielwikkelbuizen worden onder andere gebruikt voor de productie van bergbezinkleidingen, infiltratiesystemen, infiltratietanks, schachten voor tanks, putten en rioolgemalen, maar ook voor gegarandeerd dichte hoofdrioolleidingen.

Indien gewenst kunnen wij voor iedere wikkelbuis een 2.2 materiaalcertificaat, een ringstijfheidberekening conform ATV en een FNCT testcertificaat conform DVS 2203 meeleveren. Daarnaast is een certificaat van de kwaliteitstest verkrijgbaar in verband met de verlasbaarheid van de materialen conform NEN / DIN 1979 en is een statische berekening voor opslagtanks conform Winflath 4.5 DVS 2205 mogelijk.

Er is keuze uit vier verschillende profieltypen. In de productfolder “Wikkelbuis buissystemen” vindt u de verschillende mogelijkheden en technische informatie.

Back to Top