Engineering

Beuker verzorgt de engineering en het reken- en tekenwerk aan de hand van de eisen en omstandigheden ter plaatse. Ons team van engineers denkt oplossingsgericht met u mee en draagt, waar mogelijk, betere oplossingen aan. Wij staan open voor uw ideeën en staan u graag te woord om samen de mogelijkheden door te spreken. Het dragen van de verantwoordelijkheid van ontwerpfase tot en met de complete installatie is standaard bij Beuker Kunststoffen.

Een greep uit onze mogelijkheden:

 • HICAD en AUTOCAD tekenwerk;
 • ontwerp in 3D;
 • sterkteberekeningen met NASTRAN;
 • infiltratieberekeningen;
 • anti-opdrijfberekeningen;
 • ringstijfheidsberekeningen volgens ATV A 127.

HICAD en AUTOCAD tekenwerk

Met behulp van de modernste tekenprogramma’s; zowel HICAD als AUTOCAD zijn we in staat om uw schets of idee uit te werken tot overzichtstekeningen en detailtekeningen.
Ontwerp in 3D

Door het leidingstelsel van een installatie in een 3D-model weer te geven kan in een vroeg stadium de leidingloop gevisualiseerd worden. Zo wordt zichtbaar waar leidingen door elkaar heen lopen of ‘botsen’ met andere installaties. Beuker ontwerpt vanaf flowcharts leidingstelsels in de gewenste dimensies, op basis van lucht- of vloeistofdebieten en aanvullende wensen van de klant. Tevens adviseren wij u in de beste materiaalkeuze voor uw toepassing.

Sterkteberekeningen

animatie_ringstijfheidMet behulp van 3D software wordt het krachtenveld van een ontwerp in kaart gebracht. Prestaties en de betrouwbaarheid kunnen worden getest door middel van simulaties. Verschillende materialen en ontwerpen kunnen worden geëvalueerd en daardoor geoptimaliseerd. Zo kunnen in de ontwerpfase al materiaalreducties en dus kostenbesparingen worden gerealiseerd. Voor sterkteberekeningen van complexe vormen en belastingen gebruiken wij de eindige-elementen-methode.

Voor het optimaliseren van rechthoekige of cilindrische bakken en tanks maken we gebruik van een modern berekeningsprogramma, speciaal voor het dimensioneren van tanks. Materiaalkeuze, wanddiktes, belastingen, versterkingen, aansluitingen, openingen, conische of aflopende banketten kunnen allemaal meegenomen worden in deze berekeningen.

Infiltratiebrekeningen

Met behulp van een infiltratieberekening wordt de benodigde capaciteit van uw infiltratievoorziening vastgesteld. Om een goede berekening te kunnen maken zijn de volgende parameters van belang:

 • de K-waarde;
 • de overschrijdingsfrequentie;
 • de bijbehorende benodigde berging;
 • de grondwaterstand;
 • de verkeersbelasting;
 • de oppervlakte.

Ringstijfheidsberekeningen

RingstijfheidsberekeningenSpeciale sterkteberekeningen voor buizen en schachten/putten in de bodem/ ondergrondse toepassingen noemen we ringstijfheidsberekeningen. Deze voeren we uit volgens ATV-A-127. Hierin worden de volgende factoren meegenomen:

 • de geometrie;
 • het soort afdekking;
 • de bodemsoort;
 • de grondwaterstand;
 • de verkeersbelasting;
 • de functionele eisen.

Indien u tegen een probleem aanloopt, neemt u dan contact met ons op. Wij vinden het een uitdaging om voor u de beste oplossing te bedenken!

Back to Top