Elektrolassen

Het elektrolassen wordt al vele jaren gebruikt bij onder andere gas- en waterleidingen van PE, maar is ook voor PP een goede verbindingsmethode. Een elektrolasverbinding is geschikt voor het verbinden van drukleiding en is zeer eenvoudig op de bouwplaats uit te voeren. Door de hoge mate van automatisering van de lasprocedure is de kwaliteit van de gemaakte las hoog en zeer betrouwbaar.

In de elektrolasmof zijn weerstandsdraden verwerkt waarop een lastransformator wordt aangesloten. De weerstandsdraden verhitten de buiseinden tijdens het volautomatische lasprocedé. Op iedere elektrolasmof bevindt zich een barcode, die met een barcodeleespen wordt uitgelezen. Tijdens het lassen regelt en bewaakt het lasapparaat automatisch het hele lasproces. Dit automatische lasprocede maakt het ook voor beginnende lassers mogelijk dit lasproces zelfstandig uit te uitvoeren, een korte lasinstructie van één van onze experts is voldoende. Na afloop van een correct uitgevoerde elektrolas komt er een controlepennetje uit de mof, deze geeft met  zekerheid een correcte las aan.

Voor het onderling verbinden van wikkelbuizen wordt ook gebruik gemaakt van het elektrolassen als verbindingstechniek. De weerstandsdraden zijn in de aangevormde mof van iedere wikkelbuis geïntegreerd. Lees meer over het elektrolassen van wikkelbuizen…

Back to Top