Spiegellassen

Het spiegellassen -ook wel stuiklassen of stomplassen genoemd- vindt plaats met behulp van een computergestuurd spiegellasapparaat en is geschikt voor het verbinden van drukleidingen. Het spiegellassen is een zeer betrouwbare verbindingstechniek voor het verbinden van kunststofleidingen in een groot diameterbereik. De lasvlakken worden vlak geschraapt en daarna onder druk tegen de lasspiegel geplaatst. De lasvlakken worden met gereduceerde druk verhit en na het verwijderen van de spiegel onder druk samengevoegd. De plastisch geworden lasvlakken smelten samen tot één homogene massa en er ontstaat een lasril.

Twee buisdelen kunnen recht op elkaar gespiegeld worden, om buizen tot een lange streng te verbinden, maar twee buisdelen kunnen ook onder een hoek gespiegeld worden. Zo kunnen naast segmentbochten ook afwijkende leidinglopen met een sprong of verdraaiing gemaakt worden. Een leidingdeel kan met behulp van een spiegellas worden voorzien van bochten, T-stukken of andere hulpstukken als bijvoorbeeld een voorlaskraag. Spiegellassen kan in onze productiefaciliteit en op locatie tot en met Ø 1000 mm.

Naast buis kan ook plaatmateriaal met deze lastechniek worden verbonden. Op onze plaatspiegelbank kan plaatmateriaal onder hoeken van 90° gelast worden. Daarnaast is het mogelijk om een plaat rond te trekken tot buis of putschacht. Het unieke aan deze machine is dat we in staat zijn platen tot een breedte van 4 meter en een dikte van 50 mm te verwerken.

Back to Top